:: KALENDÁR KULTÚRNYCH A SPOLOČENSKÝCH PODUJATÍ 2020

 1. Oslavy nového roku a vznik SR

  Termín: 01. 01. 2020
  Miesto: námestie
  Organizátor: Obec Zliechov – OÚ Zliechov
  Kontakt: obeczliechov@zliechov.sk, č.tel.: 0907 710 163

 2. Fašiangový sprievod obcou + fašiangová zábava

  Termín: 22. 02. 2020
  Miesto: budova ZŠ Zliechov – tanečná zábava
  Organizátor: DHZ Zliechov
  Kontakt: Martin Miko, 0902 788 962

 3. Obecná zabíjačka

  Termín: 15. 02. 2020
  Miesto: pri budove ZŠ Zliechov
  Organizátor: Obec Zliechov
  Kontakt: Ing. Anton Miko, 0907 710 163

 4. Oslavy oslobodenia obce Zliechov

  Termín: 08. 04. 2020
  Miesto: Pamätník II. sv. vojny pri OÚ úrade
  Organizátor: Obec Zliechov – OÚ Zliechov
  Kontakt: obeczliechov@zliechov.sk, č.tel.: 0907 710 163
 5. DHZ svätá omša

  Termín: 03. 05. 2020
  Miesto: Rímsko-katolický kostol sv.Vavrinca
  Organizátor: DHZ Zliechov
  Kontakt: obeczliechov@zliechov.sk, č.tel.:0907 710 163

 6. Oslavy dňa matiek

  Termín: 10. 05. 2020
  Miesto: budova ZŠ Zliechov
  Organizátor: Obec Zliechov – OÚ Zliechov
  Kontakt: obeczliechov@zliechov.sk, č.tel.:0907 710 163

 7. Deň detí

  Termín: 06. 06. 2020
  Miesto: ZŠ Zliechov
  Organizátor: ZŠ Zliechov
  Kontakt: PeadDr. Ivana Klčová, č.tel:0911 488 884

 8. Zliechovský kotlík

  Termín: 27. 06. 2020 so začiatkom od 13.00 hod.
  Miesto: Areál pohostinstva "Pustá"
  Organizátor: Obec Zliechov
  Kontakt: Ing. Anton Miko, č.tel:0907 710 163

 9. Omša Sv. Cyrila a Metoda

  Termín: 05. 07. 2020
  Miesto: Strážov (1214 m n. m.) výstup + omša
  Organizátor: Farský úrad, Obec Zliechov
  Kontakt:
  Milan Kozák č.tel.: 0903 574 577,
  Ing.Anton Miko č.tel.: 0907 710 163

 10. Zliechovské odpustky

  Termín: 09. 08. 2020
  Miesto: Námestie
  Organizátor: Obec Zliechov
  Kontakt: obeczliechov@zliechov.sk, č.tel.: 0907 710 163
  Program:

 11. Oslavy SNP

  Termín: 29. 08. 2020 o 15.00 hod.
  Miesto: Pamätník SNP pri OÚ Zliechov
  Organizátor: Obec Zliechov – OÚ Zliechov
  Kontakt: obeczliechov@zliechov.sk, č.tel.:0907 710 163

 12. Úcta k starším

  Termín: v mesiaci október 2020
  Miesto: Zasadačka OÚ Zliechov
  Organizátor: Obec Zliechov – OÚ Zliechov
  Kontakt: obeczliechov@zliechov.sk, č.tel.:0907 710 163

 13. Hubertovská svätá omša

  Termín: 08. 11. 2020
  Miesto: Rímsko-katolický kostol sv. Vavrinca Zliechov
  Organizátor: Poľovné združenie Vápenica Zliechov + Farský úrad Zliechov
  Kontakt: Ing. Lenka Ševčíková, č.tel.: 0902 078 344