:: DANE A POPLATKY

Cintorínske poplatky

  • obradná sieň DS 4 €
  • katafalk a vystavenie rakvy 2 €
  • reprodukovaná hudba 2 €
  • chladiace zariadenie 4 €
  • poplatok za 1 miesto 4 €
  • poplatok za rezervované miesto 4 €

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk