:: MATRIKA

Matrika - matričné knihy

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Do matričných kníh sa zapisujú udalosti (narodenia, uzavretia manželstiev, úmrtia), ktoré sa udiali na území našej obce.

Matričné udalosti, ktoré sa udiali našim občanom v cudzine sa zapisujú do osobitnej matriky v Bratislave.

Okrem toho sa zapisujú do matričných kníh i údaje o osvojení, určení otcovstva a o rozvode manželstva.

Tlačivá: