:: DANE A POPLATKY

Poplatok za použitie verejného rozhlasu

Tento poplatok platí FO alebo PO za oznam v miestnom rozhlase. Sadzba poplatku je 2 € za jeden oznam. Od poplatku sú oslobodení občania pri smútočnom oznámení.

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk