:: DANE A POPLATKY

Poplatok za použitie zasadačky OÚ

Poplatok za použitie zasadačky Obecného úradu Zliechov:

  • použitie zasadačky pri organizovaní: predajných akcií, prezentácií, karov a pod. v letnom období 17 € v zimnom období 20 €
  • použitie zasadačky na tanečnú zábavu, oslavy a pod. v letnom období 33 € v zimnom období 35 €

Vybavuje:
Obecný úrad Zliechov
tel.: 042 / 444 20 84
mobil: 0907710163
e-mail: obeczliechov@zliechov.sk