:: SPRÁVNE POPLATKY

Správne poplatky, ktoré obec môže v zmysle platnej legislatívy SR vyberať nájdete tu.