:: ROZPOČET OBCE

Rozpočet obce Zliechov na rok 2018 v členení na príjmy a výdavky podľa položiek ekonomickej klasifikácie pre obce je v prílohe, ktorú si môžete pozrieť tu.

Rozpočet obce Zliechov na rok 2016 v členení na príjmy a výdavky podľa položiek ekonomickej klasifikácie pre obce je v prílohe, ktorú si môžete pozrieť tu.

Rozpočet obce Zliechov na rok 2015 v členení na príjmy a výdavky podľa položiek ekonomickej klasifikácie pre obce je v prílohe, ktorú si môžete pozrieť tu.

Záverečný účet obce Zliechov za rok 2015, ktorý si môžete pozrieť tu.

Rozpočet obce Zliechov na rok 2014 v členení na príjmy a výdavky podľa položiek ekonomickej klasifikácie pre obce je v prílohe, ktorú si môžete pozrieť tu.

Rozpočet obce Zliechov na rok 2013 v členení na príjmy a výdavky podľa položiek ekonomickej klasifikácie pre obce je v prílohe, ktorú si môžete pozrieť tu.