:: VZN

VZN č.2/2019

VZN č. 2 o miestnyhc daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady
Stiahnuť tu

VZN č.1/2019

VZN č. 1 O organizacii miestneho referenda
Stiahnuť tu

VZN č.1/2018

VZN č. 1 O sposobe nahradneho zasobovania vodou
Stiahnuť tu

VZN č.4/2017

VZN č. 4 O nahradnom zasobovani
Stiahnuť tu

VZN č.3/2017

VZN č. 3 O chove, vodeni a drzani psov na uzemi obce Zliechov
Stiahnuť tu

VZN č.2/2017

VZN č. 2 O organizacii miestneho referenda na uzemi obce Zliechov
Stiahnuť tu

VZN č.1/2017

VZN č. 1 O miestnom poplatku za rozvoj na území obce Zliechov
Stiahnuť tu

VZN č.3/2015

VZN č. 3 O Nakladani s komunalnym odpadom, drobnymi stavebnym odpadom, objemnym odpadom a o prevadzkovani zberneho dvora
Stiahnuť tu

VZN č.2/2015

VZN č. 2 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunalne odpady a drobne stavebne odpady
Stiahnuť tu

VZN č.3/2014

VZN č. 3 statut klubu dochodcov
Stiahnuť tu

VZN č.2/2014

VZN č. 2 statut obecnej kniznice
Stiahnuť tu

VZN č.4/2013

VZN č. 4 o financovani MS
Stiahnuť tu

VZN č.1/2013

VZN č. 1 statut obce
Stiahnuť tu

VZN č.5/2012

VZN č. 5 skola
Stiahnuť tu

VZN č.3/2012

zmena vo VZN č. 13 o nájomných bytoch
Stiahnuť tu

VZN č.2/2012

komunitný plán sociálnych služieb
Stiahnuť tu

VZN č.1/2012

o poskytovaní sociálnej pomoci
Stiahnuť tu

VZN č.2/2011

o podmienkách chovu, držania a manipulácie s domácimi a užitkovými zvieratami na území obce Zliechov
Stiahnuť tu

VZN č.5/2011

o úhrade za poskytnutú opatrovateľskú službu
Stiahnuť tu

VZN č.6/2011

požiarny poriadok obce
Stiahnuť tu

VZN č.8/2011

zásady odmeňovania poslancov OZ Zliechov
Stiahnuť tu

VZN č.9/2011

organizačný poriadok
Stiahnuť tu

VZN č.12/2011

cas predaja v obchode
Stiahnuť tu

VZN č.13/2011

o nájomných bytoch
Stiahnuť tu

VZN č.16/2011

o miestných poplatkoch
Stiahnuť tu