:: MATERSKÁ ŠKOLA

Olympiáda hrou

Jesenné počasie bolo v strede októbra slnečné a tak sa mohol konať už 3. ročník športových súťaží Materskej školy Zliechov: "Olympiáda hrou".

Deti súťažili v rôznych disciplínach s radosťou, upevňovali si zdravie, rozvíjala sa potreba pravidelnej telesnej a športovej aktivity. Odmenou za ich snahu bola medaila a diplom.

Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň Ovocný deň