:: ZÁKLADNÁ ŠKOLA

V školskom roku 2009/2010 navštevuje neplnoorganizovanú ZŠ v Zliechove 17 žiakov 1.až 4. ročníka. Učia sa v dvoch triedach.

V prvom a treťom ročníku učí triedna učiteľka Mgr. Nehézová Daniela 8 žiakov (1.roč. - Berkyová Soňa, Híreš Jakub, Mišovec Peter, Ondrejec Adrián 3.roč. - Číšecká Sabína, Hlobeňová Denisa, Holbička Dávid, Hrvolová Simona).

V druhom a štvrtom ročníku učí riaditeľka školy PaedDr. Klčová Ivana 9 žiakov (2.roč.- Berky Filip, Čižnárová Katarína, Šipláková Bianka, Turzová Lucia 4.roč.- Chyma Ján, Múčková Alžbeta, Pružincová Barbora, Žáček Dominik).

Pán farár Mgr. Potočiar Alojz učí náboženskú výchovu. Traja žiaci dochádzajú z Košeckého Rovného.

Počas roka žiaci navštevovali počítačový krúžok a krúžok anglického jazyka.

Vyučovacie hodiny a prestávky

Začiatok vyučovania o 7,40 hod.
7,40 – 8,25 (prestávka 10 min.)
8,35 – 9,20 (prestávka 20 min.)
9,40 – 10,25 (prestávka 10 min.)
10,35 – 11,20 (prestávka 10 min.)
11,30 – 12,15 (prestávka 20 min.)
12,35 – 13,20

Akcie školy:


kultúrne programy:

  • k „ Mesiacu úcty k starším“
  • „Mikulášska besiedka“
  • ku „ Dňu matiek a otcov“
ďalšie akcie:
  • „Deň v maskách“ spojený s karnevalom a tombolou
  • divadelné predstavenie
  • vystúpenie kúzelníka
  • beseda s lesníkmi a sadenie stromčekov v areáli našej školy
  • beseda s hasičmi s praktickou ukážkou ich činnosti a techniky
  • MDD – súťaže, kvízy, maškrtenie
  • vychádzka do prírody spojená so zaujímavými hrami, pozorovaním, prekonávaním prírodných prekážok a zberom liečivých rastlín
V okresnom kole „Slávik Slovenska“ získala Číšecká Sabína 3.miesto v speve ľudových piesní.

základná škola základná škola základná škola základná škola základná škola