:: URBÁR

Výbor Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov
Na tejto stránke sú informácie výboru Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov. Jej cieľom je poskytovanie základných informácií o aktuálnom dianí v Urbári.

Svoje námietky a pripomienky môžete písať na:

Pozemkové spoločenstvo
urbárskych lesov a pasienkov Zliechov
018 32 Zliechov č.233
e mail: urbarzliechov@gmail.com

Oznamujeme podielnikom, že válne zhromaždenie plánované na 25. apríla 2020 sa nebude konať z dôvodu nariadenia krízového štábu SR. Náhradný termín bude včas oznámený.