:: URBÁR

Zápisnice zo zasadnutia výboru a dozornej rady
Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov
Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 14. marca 2018 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 31. januara 2018 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 6. decembra 2017 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 25. oktobra 2017 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 6. septembra 2017 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 11. mája 2017 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 12. aprila 2017 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 9. marca 2017 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 9. februara 2017 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 8. decembra 2016 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 13. oktobra 2016 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 13. septembra 2016 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 08. marca 2016 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 02. februara 2016 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 02. novembra 2015 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 14. aprila 2015 (docx, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 09. október 2014 (pdf, 204 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 24. júl 2014 (pdf, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 28. máj 2014 (pdf, 192 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 27. február 2014 (pdf, 196 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 28. november 2013 (pdf, 184 kB)

Zápisnica zo zasadnutia výboru a dozornej rady, 28. október 2013 (pdf, 274 kB)