:: ŽIVOT V OBCI

Fašiangy

Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti a také sú v redukovanej podobe takmer vo všetkých regiónoch Slovenska i dnes.

Fašiangové tradície, spojené so sprievodmi maskovaných ľudí udržiavame aj v Zliechove. Aj v tomto roku hasiči pripravili fašiangoví program, ktorý končil s vydarenou fašiangovou zábavou.

Fašiangy Fašiangy