:: ŽIVOT V OBCI

Oslavy 90. výročia založenia DPO

Dejiny hasičského zboru v Zliechove v tomto období píšu 90. stránku. V nedeľu, 8. septembra 2013, si hasiči pripomenuli deväťdesiate výročie založenia hasičského zboru. Oslavy sa začali svätou omšou a popoludní pokračovali slávnostnou členskou schôdzou. Na schôdzi sa zúčastnili aj vzácni hostia, poslanec NR SR Bc. Rastislav Čepák, starosta a hasiči z družobnej obce Polanka nad Odrou a zástupcovia OV DPO v Ilave. Slávnostnú atmosféru schôdze umocnilo vyznamenanie niektorých členov, ktorí prevzali ďakovné listy a stužky vernosti. O zábavu sa postarali členky folklórneho súboru Stražovanka Zliechov.

V programe nasledovali ukážky hasenia s ručnou striekačkou a ukážky zo zásahovej činnosti, ktoré predviedli príslušníci Hasičského a záchranného zboru z hasičskej stanice v Dubnici nad Váhom a členovia DHZ Zliechov.

Oslavy 90. výročia vzniku DPO Oslavy 90. výročia vzniku DPO Oslavy 90. výročia vzniku DPO