:: ŽIVOT V OBCI

Jarmok tradičných ľudových remesiel

Dňa 16 mája 2014 členky Jednoty dôchodcov Slovenska zo Zliechova vystavovali svoje výrobky na Jarmoku tradičných ľudových remesiel, ktorý organizovalo výstavisko Trenčín. Naše výrobky zaznamenali úspech a tešili sa veľkému záujmu verejnosti.
Jarmok tradičných ľudových remesiel 2014 Jarmok tradičných ľudových remesiel 2014 Jarmok tradičných ľudových remesiel 2014 Jarmok tradičných ľudových remesiel 2014