:: ŽIVOT V OBCI

Zliechovské odpustky 2019

Dňa 11. augusta 2019 sa v Zliechove konali "Zliechovské odpustky".

Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017

Zliechovské odpustky 2017

Dňa 13. augusta 2017 si občania Zliechova pripomenuli 745. výročie prvej písomnej zmienky o obci. K účastníkom osláv sa prihovorili župan p. Jaroslav Baška, prednostka OÚ Ilava p. Dana Šťastná. Starosta vo svojom príhovore pripomenul udalosti a míľniky, ktoré významne ovplyvnili život obyvateľov našej malebnej dedinky. Pri tejto príležitosti boli ocenení občania a občianske zduženia nasledovne: Pamätný list obce Zliechov, pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky, za aktívnu činnosť v prospech obce, jej občanov bol udelený pre: Dobrovoľný hasičský zbor obce Zliechov, Klub dôchodcov Zliechov a Stolnotenisový oddiel „Partizán “ Zliechov Cena starostu obce Zliechov za významnú činnosť na úseku kultúry bola udelená pani Antónia Figlová, p. Albínovi Štúrikovi a Folklórnej skupine Strážovanka Zliechov. Cenou obce Zliechov za celoživotný, významný rozvoj obce na úseku kultúry boli ocenení pani Emília Vašková, pani Emília Ševčíková a pán Jozef Vicen. O dobrú náladu a zábavu sa postarali OZ Petržalčanka, FS Strážovanka Zliechov a Robo Kazík.Obec Zliechov chce týmto poďakovať Trenčianskemu samosprávnemu kraju za poskytnutú dotáciu na akciu "Zliechovské odpustky".

Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017 Zliechovské odpustky 2017

Zliechovské odpustky 2016

V dňoch 12. až 14. augusta 2016 prišiel čas Zliechovských odpustkov s rôznymi sprievodnými podujatiami. Piatok sa začal športom - víťazstvom družstva TJ Partizán Zliechov nad družstvom z Mostu pri Bratislave v stolnom tenise a neskôr sa konala Oldies párty na Pustej.

Sobotňajší futbalový turnaj vyhralo mužstvo z Mostu pri Bratislave. Večer sa začala tanečná zábava na Pustej.

Nedeľa začala svätou omšou, na ktorej vystúpil spevácky zbor z obce Košeca. Námestie bolo zaplnené predajnými stánkami. Ako vždy, deti sa mohli vyšantiť na kolotočoch. Popoludnie patrilo folklóru. Návštevníci sa mohli kochať krásou ľudových spevov, krojov a ľudových tradícii pri vystúpení folklórnej skupiny Strážovanka Zliechov. O dobrú náladu aj zábavu sa postaral rozprávač Róbert Kaiser.

Zliechovské odpustky 2016 Zliechovské odpustky 2016 Zliechovské odpustky 2016 Zliechovské odpustky 2016 Zliechovské odpustky 2016 Zliechovské odpustky 2016 Zliechovské odpustky 2016 Zliechovské odpustky 2016 Zliechovské odpustky 2016