:: ŽIVOT V OBCI

Úcta k starším

"Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Týmito slovami sa starosta obce prihovoril 25. októbra 2017 k účastníkom stretnutia, na ktorom sme si uctili starších ľudí z obce Zliechov.

K prijemnému slávnostnému dňu prispeli programom deti materskej a základnej školy v Zliechove a členky folklórneho súboru Strážovanka Zliechov.

Úcta k starším Úcta k starším Úcta k starším Úcta k starším Úcta k starším Úcta k starším Úcta k starším