:: MIESTNE MÚZEUM

Zriadenie stálej expozície múzea zliechovského kroja bolo podporené z Programu obnovy dediny, nachádza sa v budove Obecného úradu v Zliechove. Návšteva expozície je možná v pracovných dňoch alebo na základe dohovoru s pracovníkmi obecného úradu.

miestne múzeum miestne múzeum miestne múzeum miestne múzeum miestne múzeum miestne múzeum