:: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZLIECHOV

Uzemny plan obce Zliechov - Sprava o hodnoteni na stiahnutie tu.

:: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZLIECHOV

Územný plán obce Zliechov - Záväzná časť na stiahnutie tu.

Územný plán obce Zliechov - Riesenie uzemneho planu na stiahnutie tu.

Územný plán obce Zliechov - Textova cast na stiahnutie tu.

Územný plán obce Zliechov - Tabuľka PP1 na stiahnutie tu.

Územný plán obce Zliechov - Tabuľka LP_Z na stiahnutie tu.

Územný plán obce Zliechov - 06_LPF_PPF na stiahnutie tu.

Územný plán obce Zliechov - 05_Technická infraštruktúra na stiahnutie tu.

Územný plán obce Zliechov - 04_Doprava na stiahnutie tu.

Územný plán obce Zliechov - 03_Komplexný návrh na stiahnutie tu.

Územný plán obce Zliechov - 02_Krajina na stiahnutie tu.

Územný plán obce Zliechov - 01_Širšie vzťahy na stiahnutie tu.

Verejná vyhláška - Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce Zliechov na stiahnutie tu.

Návrh Územného plánu obce Zliechov - Záväzná časť na stiahnutie tu.

Návrh Územného plánu obce Zliechov - Správa na stiahnutie tu.

Návrh Územného plánu obce Zliechov - Tabuľka PPF na stiahnutie tu.

Návrh Územného plánu obce Zliechov - Tabuľka LPF na stiahnutie tu.

Návrh Územného plánu obce Zliechov - 06_Návrh LPF na stiahnutie tu.

Návrh Územného plánu obce Zliechov - 05_Technická infraštruktúra na stiahnutie tu.

Návrh Územného plánu obce Zliechov - 04_Doprava na stiahnutie tu.

Návrh Územného plánu obce Zliechov - 03_Komplexný návrh na stiahnutie tu.

Návrh Územného plánu obce Zliechov - 02_Krajina na stiahnutie tu.

Návrh Územného plánu obce Zliechov - 01_Širšie vzťahy na stiahnutie tu.