:: ÚRADNÉ OZNAMY

Predaj
- monografie obce (10,-€ ks)
- pohľadnice obce (0,20€ ks)

Predaj plynových fliaš
33 kg - 50 €
10 kg - 14,70 €
2 kg - 3,50 €

Poplatky
Fotokópia 1 strana - 0,10 €
Fotokópia obojstranne - 0,17 €
Odoslanie faxom 1 strana - 0,33 €
Overenie podpisu - 1,50 €
Overenie odpisu 1 strana - 1,50 €
Overenie odpisu v cudzom jazyku – 3€

Výpis z registra trestov:
- overenie podpisu - 2,- €
- kolok - 4 €

Obecná knižnica:
- výpožičné hodiny: každú stredu od 13:00 - 17:00 hod. v budove obecného úradu
- kontakt: p. Ondrejcová Jana

Pošta:
- úradné hodiny: Po – Pia od 09:00 – 12:15 hod., Streda aj od 15:30 - 16:30