:: ŽIVOT V OBCI

650 rokov prvej písomnej zmienky obce Košecké Rovné

Občania Košeckého Rovného si 14. septembra 2014 pripomenuli 650. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Oslavy začali slávnostnou svätou omšou. Po skončení sv. omše oslavy pokračovali pri Urbárskom dome príhovorom starostu obce, po ňom históriu obce pripomenul rodák z Košeckého Rovného p. Mgr. Rudolf Hajaš. V kultúrnom programe sa predstavili folklórna skupina Stražovanka Zliechov, detské folklórne skupiny Kolíska a Vretienko a hudobná skupina Antológia. Pre hladných a smädných bol pripravený guláš a občerstvenie.650 rokov obce Košecké Rovné 650 rokov obce Košecké Rovné 650 rokov obce Košecké Rovné 650 rokov obce Košecké Rovné