:: ŽIVOT V OBCI

Oslavy SNP

Dňa 29.augusta si občania Zliechova pripomenuli 75. výročie najvýznamnejšieho revolučného vystúpenia Slovákov v doterajšej histórii - Slovenského národného povstania.

Oslavy spestrili programom folklórna skupina Strážovanka a Jednota dôchodcov Slovenska zo Zliechova.Oslavy SNP v Zliechove 2013 Oslavy SNP v Zliechove 2013 Oslavy SNP v Zliechove 2013 <